Kies uw abonnement

 afrekenen per minuut ONBEPERKT bellen naar ALLE vaste nummers binnen Nederland buiten de piekuren voor maar € 8,95 per maand afkopen voor €25,- per maand. Bellen naar vast en mobiel

 

*Heeft u een KPN-aansluiting? Oftewel ontvangt u (ook) een telefoonrekening van KPN?

 M V

Voorletters

Tussenvoegsels voluit

Achternaam

geboortedatum (dd-mm-jjjj)
- -

Straatnaam

Huisnummer

Postcode
-

Woonplaats

Email adres

Mobiel nummer

telefoonnummer

Ik wil meer dan 1 nummer aanmelden

Telefoonnummer 1

Telefoonnummer 2

Telefoonnummer 3

Bankrekeningnummer

Naam rekeninghouder

Plaats

*Ik accepteer deze algemene voorwaarden

*Ik verklaar hierbij dat ik alles naar waarheid heb ingevuld.