Aanmelden, Wijzigen, Opzeggen

1. Wat merk ik ervan als ik me heb aangemeld bij FREETEL.nl? Helemaal niets. FREETEL.nl regelt echt alles en zorgt voor een geruisloze overgang. U merkt niets van de overstap, behalve dat u dan snel kunt profiteren van onze lage tarieven.

2. Wat kost het om mij aan te melden als klant bij FREETEL.nl? Niks. Aanmelden bij FREETEL.nl is gratis!

3. Hoe snel na mijn aanmelding kan ik bellen via FREETEL.nl? U ontvangt per post een bevestigingsbrief van uw aanmelding. Vervolgens heeft u 5 werkdagen bedenktijd, waarbinnen u deze aanmelding ongedaan kunt maken. Hierna duurt het maximaal 3 werkdagen voordat u automatisch profiteert van onze scherpe tarieven. Hiervoor hoeft u ons niet meer te benaderen. Dit gebeurt geheel automatisch en geruisloos.

4. Voor internet maak ik gebruik van een ADSL aansluiting, is dat een probleem? Nee hoor, Internet via ADSL kan zonder enig probleem terwijl u wel gewoon belt tegen onze scherpe tarieven. U hoeft zich ook geen zorgen te maken over het feit dat bij een ADSL aansluiting een KPN abonnement verplicht is, als u belt met FreeTel behoudt u uw KPN abonnement, alleen uw gesprekskosten verlopen via FreeTel.

5. Kan ik met mijn bedrijf ook gebruik maken van de diensten van FREETEL.nl? Ja, absoluut. Bedrijven en andere organisaties zijn van harte welkom. Hiervoor vindt u een speciaal aanmeldscherm op de website. Klik hier.

6. Kan ik ook gebruik maken van de diensten van FREETEL.nl als ik gebruik maak van een telefooncentrale? Jazeker! Kijk allereerst na of uw telefooncentrale altijd het zelfde nummer meestuurt naar de ontvanger van het gesprek of telkens een ander nummer. Bijvoorbeeld doorkiesnummers of extra nummers in een aan u toegekend nummerblok. Indien uw centrale altijd hetzelfde nummer meestuurt, hoeft u slechts dat nummer door ons te laten activeren. Indien uw centrale telkens verschillende nummers meestuurt, moeten al deze achterliggende nummers achterhaald worden. Deze nummers vindt u op de laatste factuur van uw huidige aanbieder. Ze zullen vervolgens door ons worden geactiveerd.

7. Ik heb van FREETEL.nl bericht ontvangen dat ik ben afgesloten, kan ik nu nog wel bellen met de klantenservice? Jazeker! Tenzij u bent afgesloten door KPN omdat u uw abonnementskosten niet heeft voldaan. Onze klantenservice kan per e-mail worden bereikt contact@freetel.nl. Zet in het onderwerp “afgesloten” en u wordt dezelfde dag geholpen. Indien u bent afgesloten omdat u vergeten bent het saldo op uw rekening aan te vullen kunt u het beste zo snel mogelijk de door u ontvangen aanmaning voldoen, u kunt dan snel weer profiteren van onze lage tarieven.

8. Hoe lang zit ik vast aan FREETEL.nl Zolang u echt wilt profiteren, bent u 'aangewezen' op FREETEL.nl. Hoe dan ook, als u toch besluit om met ons te stoppen dan is dat zo geregeld. U kunt zich via onderstaande procedure afmelden voor dit telefoonnummer. U belt vanaf het telefoonnummer dat u wilt afmelden 0800-1273. U krijgt nu de keuze een andere aanbieder te selecteren. (KPN is bijvoorbeeld 1655) Nadat u zich bij een andere aanbieder heeft aangemeld ontvangen wij automatisch uw afmelding. De overstap naar een andere aanbieder duurt in de regel niet langer dan enkele uren. Vanaf dat moment profiteert u niet meer van de lage tarieven van FREETEL.nl. Het is van belang dat u zelf bovenstaande stappen volgt, omdat het essentieel is dat u belt vanaf het telefoonnummer dat u wilt afmelden. Het is voor ons technisch onmogelijk om u hierbij te helpen. Een dag later kunt u controleren of u niet meer belt met Freetel.nl op hetzelfde nummer. Freetel.nl heeft nummer 10222. Tip: aangezien de tarieven nogal eens wijzigen, is het van belang regelmatig de tariefvergelijking op Bellen.com te raadplegen!

9. Ik heb een geheim nummer, is dat een probleem? Een geheim nummer blijft gewoon geheim en wordt door ons niet opgenomen in een openbaar telefoonboek.

10. Wat moet ik doen als ik ga verhuizen? Geef altijd zo snel mogelijk uw nieuwe adresgegevens door aan FREETEL.nl. Dit kan via onze website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Krijgt u een ander nummer, dan moet u dit direct aan ons doorgeven per e-mail.

11. Stellen jullie gegevens ter beschikking aan derden? Gegevens die u verstrekt aan FREETEL.nl zullen wij uitsluitend gebruiken voor verwerking in FREETEL.nl-systemen. Tenzij u bij uw aanmelding heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen, zal FREETEL.nl u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe geld besparende producten en diensten.

12. De door u aan ons verstrekte gegevens zullen onder geen voorwaarde door ons aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit met uitzondering van die gevallen waarin FREETEL.nl van rechtswege gedwongen is zulks wel te doen. Met behulp van uw persoonlijke toegangscode en het daarbij behorende wachtwoord heeft u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar toegang tot onze online klantenservice. Tevens kunt u hier wijzigingen in uw gegevens online doorgeven.

Diensten

13. Kan ik met ISDN ook gebruik maken van de diensten van FREETEL.nl? Ja. U meldt dan al uw ISDN nummers bij ons aan. Zo maakt u optimaal gebruik van onze scherpe tarieven. Kijk voor alle nummers op de laatste factuur van uw huidige aanbieder.

14. Kan ik met mijn bedrijf ook gebruik maken van de diensten van FREETEL.nl? Ja, absoluut. Bedrijven en andere organisaties zijn van harte welkom. Hiervoor vindt u een speciaal aanmeldscherm op de website. Hiervoor vindt u een speciaal aanmeldscherm op de website. Klik hier.

15. Kan iedereen zomaar zien hoeveel ik bel en internet? Uiteraard niet. Alleen u heeft met behulp van uw persoonlijke toegangscode en het daarbij behorende wachtwoord inzicht in uw gesprekskosten.

16. Hoe lang zit ik vast aan FREETEL.nl? Zolang u echt wilt profiteren, bent u 'aangewezen' op FREETEL.nl. Hoe dan ook, als u toch besluit om met ons te stoppen dan is dat zo geregeld. U kunt zich via onderstaande procedure afmelden voor dit telefoonnummer. U belt vanaf het telefoonnummer dat u wilt afmelden 0800-1273. U krijgt nu de keuze een andere aanbieder te selecteren. (KPN is bijvoorbeeld 1655) Nadat u zich bij een andere aanbieder heeft aangemeld ontvangen wij automatisch uw afmelding. De overstap naar een andere aanbieder duurt in de regel niet langer dan enkele uren. Vanaf dat moment profiteert u niet meer van de lage tarieven van FREETEL.nl. Het is van belang dat u zelf bovenstaande stappen volgt, omdat het essentieel is dat u belt vanaf het telefoonnummer dat u wilt afmelden. Het is voor ons technisch onmogelijk om u hierbij te helpen. Een dag later kunt u controleren of u niet meer belt met Freetel.nl op hetzelfde nummer. Freetel.nl heeft nummer 10222. Tip: aangezien de tarieven nogal eens wijzigen, is het van belang regelmatig de tariefvergelijking op Bellen.com te raadplegen!

17. Zal KPN toestaan dat ik gebruik maak van de diensten van FREETEL.nl? Jazeker! De Nederlandse Mededingingen Autoriteit (NMa) heeft sinds 1998 een speciale afdeling voor telefonie (Opta). Opta heeft KPN verplicht toe te staan dat haar abonnees kiezen voor een alternatieve telecomaanbieder.

18. Wat adviseert Opta: KPN of FREETEL.nl? De voorzitter van Opta, de heer J. Arnbak, heeft 1 augustus 2002 in diverse landelijke dagbladen gemeld dat bellers die nog geen gebruik maken van een alternatieve aanbieder 'een dief zijn van hun eigen portemonnee'.

19. Hoe kan ik de klantenservice bereiken? Het antwoord op de meest gestelde vragen kunt u vinden op onze internetsite in deze rubriek F.A.Q. Mocht het antwoord op uw vraag daar onverhoopt niet te vinden zijn, stuur dan een e-mail aan onze klantenservice. U krijgt dan binnen maximaal 3 werkdagen antwoord op uw vraag.

20. Kan ik ook gebruik maken van de diensten van FREETEL.nl als ik gebruik maak van een telefooncentrale? Jazeker! Kijk allereerst na of uw telefooncentrale altijd het zelfde nummer meestuurt naar de ontvanger van het gesprek of telkens een ander nummer. Bijvoorbeeld doorkiesnummers of extra nummers in een aan u toegekend nummerblok. Indien uw centrale altijd hetzelfde nummer meestuurt, hoeft u slechts dat nummer door ons te laten activeren. Indien uw centrale telkens verschillende nummers meestuurt, moeten al deze achterliggende nummers achterhaald worden. Deze nummers vindt u op de laatste factuur van uw huidige aanbieder. Ze zullen vervolgens door ons worden geactiveerd.

21. Werkt het gratis doorschakelen naar een ander telefoonnummer (*21) ook met FREETEL.nl? Ja. Het gratis doorschakelen blijft gewoon werken als u belt met FREETEL.nl. Bent u even niet thuis? Schakel dan voor u van huis gaat uw nummer door. Zo bent u altijd bereikbaar op uw eigen nummer.

Facturen en Betalingen

23. Hoe vinden de maandelijkse betalingen aan FREETEL.nl plaats? FREETEL.nl biedt al zijn klanten de makkelijkste en voor iedereen meest voordelige manier van betalen aan: automatische incasso. Dit is tevens de enige manier van betalen. U machtigt FREETEL.nl tot het doen van automatische incasso's ten laste van een door u op te geven bank- of girorekening bij een Nederlandse bank- of giro instelling. FREETEL.nl zal vervolgens maandelijks de door u te betalen bedragen automatisch af laten schrijven van die rekening.

24. Is het normaal dat ik ook nog kosten betaal aan KPN? Het is correct dat u naast een factuur van ons nog een factuur van KPN ontvangt met de abonnementskosten voor uw vaste aansluiting, echter is het niet mogelijk dat u tweemaal dezelfde gesprekken doorberekend heeft gekregen.

25. Hoe kan ik mijn telefoonkosten in de hand houden? Om te beginnen door al uw telefoonverkeer via FREETEL.nl te laten verlopen. Zo profiteert u maximaal van onze dag in dag uit voordelige tarieven. Verder ziet u op het beveiligde deel van onze website gemakkelijk welke gesprekken u heeft gevoerd sinds het ontvangen van uw laatste rekening. De kosten per gesprek staan ook overzichtelijk weergegeven. Hierdoor u komt nooit voor verrassingen te staan!

26. Kan iedereen zomaar zien hoeveel ik bel? Uiteraard niet. Alleen u heeft met behulp van uw persoonlijke toegangscode en het daarbij behorende wachtwoord inzicht in uw gesprekskosten.

27. Ik heb een automatische machtiging afgegeven, hoe kan er een bedrag open staan? In veel gevallen ontstaat een openstaand bedrag door het mislukken van een automatische incasso. Dit kan vele oorzaken hebben. Daarom is het voor ons niet mogelijk om de automatische incassering te herhalen. Het blijft uw verantwoordelijkheid om tijdig uw facturen te voldoen. Wij adviseren u contact op te nemen met uw bank om de oorzaak van het mislukken van het automatische incasso te achterhalen en deze te herstellen. Hoe kan ik het openstaande bedrag voldoen? U hebt de volgende gegevens nodig: - Bankrekeningnummer: 13.11.72.603 - Ten name van: FreeTel.nl B.V. - Plaats: Capelle aan den IJssel - Betalingskenmerk: uw klantnummer Correcte vermelding van het betalingskenmerk is noodzakelijk voor een juiste verwerking van uw betaling.

28. Wat gebeurt er als ik de openstaande vordering niet op tijd voldoe? Als het openstaande bedrag niet tijdig op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt het incassoproces in gang gezet. Indien u na de eerste aanmaning niet de openstaande vordering voldoet zullen er incassokosten en/of rente in rekening gebracht worden. Het is ook mogelijk dat uw telefoonnummer word geblokkeerd. Voor het (her)aansluiten van uw telefoonnummer zal € 12.50 in rekening gebracht worden. Dit incassoproces kan alleen gestopt worden door volledige betaling van de openstaande vordering of door het treffen en strikt nakomen van een betalingsregeling.

29. Hoe ontvang ik mijn maandelijkse rekening en wat betaal ik daarvoor? Lage exploitatiekosten betekent lage tarieven voor de FREETEL.nl gebruiker. Zo simpel is het. Daarom bieden wij u de maandelijkse rekening aan via het Internet. Goedkoper (en sneller) kan het niet. Deze rekening via het Internet is uiteraard gratis. Heeft u toch liever een rekening op papier en per post, dan betaalt u daarvoor 1,50 euro per maand. Wilt u naast de rekening ook de gespreksspecificaties ontvangen op papier dan betaalt u maandelijks 2,50 euro.

30. Ik heb van FREETEL.nl bericht ontvangen dat ik ben afgesloten, kan ik nu nog wel bellen met de klantenservice? Jazeker! Tenzij u bent afgesloten door KPN omdat u uw abonnementskosten niet heeft voldaan. Indien u bent afgesloten omdat u vergeten bent het saldo op uw rekening aan te vullen kunt u het beste zo snel mogelijk de door u ontvangen aanmaning voldoen, u kunt dan snel weer profiteren van onze lage tarieven.

Tarieven en Kosten

31. Hoe krijgt FREETEL.nl het voor elkaar om zulke lage tarieven te bieden? FREETEL.nl koopt belminuten in het groot in. U als klant profiteert hiervan. Een belangrijk deel van deze kortingen spelen we namelijk gewoon naar u door. En ja, daarbij verdienen we zelf ook nog genoeg om gezond verder te groeien.

32. Wat kost het om mij aan te melden als klant bij FREETEL.nl? Niks. Aanmelden bij FREETEL.nl is gratis!

33. Hoe kan ik mijn telefoonkosten in de hand houden? Om te beginnen door al uw telefoonverkeer via FREETEL.nl te laten verlopen. Zo profiteert u maximaal van onze dag in dag uit voordelige tarieven. Verder ziet u op het beveiligde deel van onze website gemakkelijk welke gesprekken u heeft gevoerd sinds het ontvangen van uw laatste rekening. De kosten per gesprek staan ook overzichtelijk weergegeven. Hierdoor u komt nooit voor verrassingen te staan!

34. Wat adviseert Opta: KPN of FREETEL.nl? De voorzitter van Opta, de heer J. Arnbak, heeft 1 augustus 2002 in diverse landelijke dagbladen gemeld dat bellers die nog geen gebruik maken van een alternatieve aanbieder 'een dief zijn van hun eigen portemonnee'.

35. Hebben de lage tarieven van FREETEL.nl ook consequenties voor de kwaliteit? Nee. FREETEL.nl maakt uitsluitend gebruik van eerste klas lijnen van gerenommeerde aanbieders. FREETEL.nl koopt heel erg veel belminuten ineens in. Daarvoor krijgen wij een hoge korting. De kwaliteit van de lijnen blijft echter hetzelfde zoals u altijd al gewend bent.

36. Kan ik nog extra kosten besparen? Jazeker! In het uitzonderlijke geval dat u contact op wilt nemen met onze klantenservice kunt u kosten besparen door alvorens u contact met ons opneemt eerst te controleren of het antwoord op uw vraag niet in deze rubriek veel gestelde vragen wordt beantwoord. Blijkt vervolgens dat u toch contact met ons op wilt nemen, doe dit dan zo voordelig mogelijk en stuur een e-mail. Dit bespaart u de gesprekskosten van 20 eurocent per minuut!

Technische Vragen

37. Kan ik vanaf iedere aansluiting gebruik maken van de diensten van FREETEL.nl? Iedereen die beschikt over een KPN aansluiting én een BelBasis of BelPlus abonnement kan gebruik maken van de diensten van FREETEL.nl. Indien u een BelBudget abonnement heeft dient u dit eerst om te zetten in een Bel-Basis abonnement.

38. Ik heb kabeltelefonie, kan ik ook gebruik maken van FREETEL.nl? Helaas. Als u gebruik maakt van kabeltelefonie kunt u niet profiteren van de diensten van FREETEL.nl. De kabelbedrijven hebben dit voor u geblokkeerd. Hierdoor zult u eerst weer moeten overstappen naar KPN.

39. Binnen hoeveel tijd na aanmelding kan ik bellen FREETEL.nl? U ontvangt per post een bevestigingsbrief van uw aanmelding. Vervolgens heeft u 5 werkdagen bedenktijd, waarbinnen u deze aanmelding ongedaan kunt maken. Hierna duurt het maximaal 3 werkdagen voordat uw organisatie automatisch profiteert van onze scherpe tarieven. Hiervoor hoeft u ons niet meer te benaderen. Dit gebeurt geheel automatisch en geruisloos.

40. Welke gesprekken gaan voortaan altijd via FREETEL.nl? Bij uw aanmelding heeft u aangegeven welke types van gesprekken u door ons wilt laten verzorgen: lokaal, nationaal, nationaal mobiel ,internationaal of servicenummers. Zodra uw aansluiting door ons systeem is geactiveerd handelt FREETEL.nl automatisch al het aan ons toevertrouwde verkeer af.

41. Zijn er speciale nummers die KPN verzorgt? Ja. Een aantal nummers zullen altijd door KPN worden verzorgd en niet door FREETEL.nl. Het gaat om de volgende nummers: a. het landelijke alarmnummer 112

42. Kan ik met ISDN ook gebruik maken van de diensten van FREETEL.nl? Ja. U meldt dan al uw ISDN nummers bij ons aan. Zo maakt u optimaal gebruik van onze scherpe tarieven. Kijk voor alle nummers op de laatste factuur van uw huidige aanbieder.

43. Kan iedereen zomaar zien hoeveel ik bel en internet? Uiteraard niet. Alleen u heeft met behulp van uw persoonlijke toegangscode en het daarbij behorende wachtwoord inzicht in uw gespreks- en internetkosten.

44. Hoe lang zit ik vast aan FREETEL.nl? Zolang u echt wilt profiteren, bent u 'aangewezen' op FREETEL.nl. Hoe dan ook, als u toch besluit om met ons te stoppen dan is dat zo geregeld. U kunt zich via onderstaande procedure afmelden voor dit telefoonnummer. U belt vanaf het telefoonnummer dat u wilt afmelden 0800-1273. U krijgt nu de keuze een andere aanbieder te selecteren. (KPN is bijvoorbeeld 1655) Nadat u zich bij een andere aanbieder heeft aangemeld ontvangen wij automatisch uw afmelding. De overstap naar een andere aanbieder duurt in de regel niet langer dan enkele uren. Vanaf dat moment profiteert u niet meer van de lage tarieven van FREETEL.nl. Het is van belang dat u zelf bovenstaande stappen volgt, omdat het essentieel is dat u belt vanaf het telefoonnummer dat u wilt afmelden. Het is voor ons technisch onmogelijk om u hierbij te helpen. Een dag later kunt u controleren of u niet meer belt met Freetel.nl op hetzelfde nummer. Freetel.nl heeft nummer 10222. Tip: aangezien de tarieven nogal eens wijzigen, is het van belang regelmatig de tariefvergelijking op Bellen.com te raadplegen!

45. Zal KPN toestaan dat ik gebruik maak van de diensten van FREETEL.nl? Jazeker! De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft sinds 1998 een speciale afdeling voor telefonie (Opta). Opta heeft KPN verplicht toe te staan dat haar abonnees kiezen voor een alternatieve telecomaanbieder.

Onbeperkt bellen

46. Wat is het aanbod van FREETEL.nl? Als particuliere klant van FREETEL.nl profiteert u voor € 8,95 (incl. BTW) iedere maand van: Elke dag ONBEPERKT bellen naar ALLE vaste nummers binnen Nederland buiten de piekuren Zeer voordelig bellen naar vaste nummers binnen Nederland in de piekuren en naar mobiele en internationale bestemmingen. 7 meest gebelde landen 1 CENT per minuut. Eerste klas bel- en internetkwaliteit. GRATIS online rekening- en belkostenoverzicht. Trouwe KLANTENKORTING tot wel 40% op het maandbedrag:

47. Wat moet ik doen om hiervan te profiteren? Bellen met FREETEL.nl is heel eenvoudig. U hoeft er (bijna) niets voor te doen. Bestaande particuliere klanten die via FREETEL.nl bellen krijgen automatisch de hiervoor genoemde voordelen. Nieuwe klanten kunnen zich aanmelden op www.freetel.nl U ontvangt per post een bevestigingsbrief. Vervolgens zorgt FREETEL.nl ervoor dat u daadwerkelijk via FREETEL.nl gaat bellen. U hoeft dus geen codes in te toetsen en ook afmelden bij uw huidige aanbieder is niet nodig.

48. Wat is het addertje onder het gras? Wij kunnen ons voorstellen dat u het aanbod te mooi vindt om waar te zijn en op zoek bent naar de bekende adder onder het gras. En ja, we hebben een paar spelregels bij dit aanbod die wij u niet onthouden: Het aanbod geldt niet voor bedrijven Er zijn geen gratis minuten voor bellen naar internetnummers en nummers beginnende met 090x, 067, 084, 087, KPN Voicemail. Commercieel gebruik van de dienst is niet toegestaan Er geldt een eerlijk gebruik beleid, wat erop neerkomt dat er geen sprake mag zijn van excessief gebruik. Dit naar oordeel van FREETEL.nl, waarbij u zult worden geïnformeerd indien dit in uw geval van toepassing is. In de praktijk betekent dus eigenlijk dat er geen addertjes zijn, want: GEEN maximum aantal minuten GEEN maximum aantal gesprekken GEEN voordeel naar alleen lokale nummers, maar gewoon voordeel naar alle vaste nummers binnen Nederland GEEN voordeel naar een beperkte groep telefoonnummers die u vaak belt, maar voordeel naar alle nummers GEEN voordeel naar een beperkte groep telefoonnummers van mensen die toevallig klant zijn van hetzelfde telefoonbedrijf, maar voordeel voor het bellen naar iedereen

49. Trouwe klanten korting, hoe werkt dat? FREETEL.nl beloont haar trouwe klanten graag en deze bellen dan ook NOG goedkoper. Klanten die onafgebroken FREETEL.nl klant zijn gebleven krijgen namelijk een extra voordeel in de vorm van een korting op het maandbedrag. Deze korting is als volgt: grafiek

50. Hoe word ik gefactureerd? Maandelijks wordt er een factuur opgesteld met specificaties.

51. Zijn er entreekosten bij FREETEL.nl? Nee, aanmelden bij FREETEL.nl is helemaal gratis.

52. Kan ik mijn aansluiting bij FREETEL.nl tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld als ik met vakantie ga? Dit is niet mogelijk. Uw aansluiting blijft gewoon actief voor FREETEL.nl zodat u na terugkeer direct weer onbeperkt en voordelig kunt bellen.

53. Hoeveel voordeliger is onbeperkt bellen met FREETEL.nl? Dat is afhankelijk van met welke andere aanbieder u vergelijkt en uw belgedrag. FREETEL.nl is er van overtuigd voor u de beste deal te hebben.

54. Ik wil stoppen met FREETEL.nl . Hoe doe ik dat? Zolang u echt wilt profiteren, bent u 'aangewezen' op FREETEL.nl. Hoe dan ook, als u toch besluit om met ons te stoppen dan is dat zo geregeld. U kunt zich via onderstaande procedure afmelden voor dit telefoonnummer. U belt vanaf het telefoonnummer dat u wilt afmelden 0800-1273. U krijgt nu de keuze een andere aanbieder te selecteren. (KPN is bijvoorbeeld 1655) Nadat u zich bij een andere aanbieder heeft aangemeld ontvangen wij automatisch uw afmelding. De overstap naar een andere aanbieder duurt in de regel niet langer dan enkele uren. Vanaf dat moment profiteert u niet meer van de lage tarieven van FREETEL.nl. Het is van belang dat u zelf bovenstaande stappen volgt, omdat het essentieel is dat u belt vanaf het telefoonnummer dat u wilt afmelden. Het is voor ons technisch onmogelijk om u hierbij te helpen. Een dag later kunt u controleren of u niet meer belt met Freetel.nl op hetzelfde nummer. Freetel.nl heeft nummer 10222. Tip: aangezien de tarieven nogal eens wijzigen, is het van belang regelmatig de tariefvergelijking op Bellen.com te raadplegen!

55. Ik ben zakelijke klant, kan ik ook gebruik maken van onbeperkt bellen? Nee. Het aanbod van onbeperkt bellen geldt alleen voor particulieren.