Privacy statement

Gegevens die u verstrekt aan FREETEL.nl zullen wij uitsluitend gebruiken voor verwerking in FREETEL.nl-systemen. Tenzij u bij uw aanmelding heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen, zal FREETEL.nl u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe geld besparende producten en diensten.

De door u aan ons verstrekte gegevens zullen onder geen voorwaarde door ons aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit met uitzondering van die gevallen waarin FREETEL.nl van rechtswege gedwongen is zulks wel te doen.

Met behulp van uw persoonlijke toegangscode en het daarbij behorende wachtwoord heeft u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar toegang tot onze online klantenservice. Log in op FREETEL.nl om te controleren welke gegevens FREETEL.nl van u heeft geregistreerd. Tevens kunt u per e-mail (contact@freetel.nl) wijzigingen in uw gegevens doorgeven.