Onbeperkt bellen Internationaal!

Zeer voordelig bellen met FREETEL.nl
Onze tarieven bewijzen het: FREETEL.nl maakt bellen voordelig!
Download de tarievenIndien u niet de beschikking heeft over Acrobat® Reader® om de PDF files te openen, kunt u deze gratis downloaden: www.adobe.com